Giảm 50% (hóa đơn đầu tiên) trên Web Hosting Starter & Pro. Mã giảm giá: 50OFFYEAR1

Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi, StableHost, cam kết bảo vệ mọi dữ liệu mà chúng tôi thu thập được liên quan tới quý vị. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý vị đồng ý sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập theo Chính sách Quyền riêng tư này. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin cam kết tuân theo các nguyên tắc của chương trình Cảng An toàn EU-US và US-Thụy Sĩ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU) và Thụy Sĩ lập ra. StableHost theo đây xin chứng nhận tuân thủ các Nguyên tắc Riêng tư Cảng An toàn về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, an ninh, tính toàn vẹn của dữ liệu, truy cập và thi hành.

quý vị có thể xem Chứng nhận Cảng An toàn của StableHost tại đây https://www.export.gov/safehrbr/list.aspx
quý vị có thể xem thêm thông tin về nguyên tắc Cảng An toàn tại đây http://www.export.gov/safeHarbor

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị

  Chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu về quý vị để cung cấp dịch vụ khiến quý vị hài lòng. Chính sách này cho biết loại quy trình có thể dẫn đến việc cần phải thu thập dữ liệu về quý vị. Mục đích của Chính sách Quyền riêng tư này là để giúp quý vị hiểu rõ thông tin định danh cá nhân (“PII”, “Thông tin Cá nhân”) nào của mình được thu thập, cách thức và thời điểm mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý vị, ai có quyền truy cập thông tin này và làm thế nào quý vị có thể sửa đổi nếu thông tin không chính xác. Để bảo vệ quyền riêng tư của mình tốt hơn, chúng tôi xin gửi thông báo này, giải thích về các thực hành thông tin trực tuyến của mình và các lựa chọn mà quý vị có thể thực hiện đối với thông tin được thu thập và sử dụng. Để thông báo này có thể được tìm thấy dễ dàng, chúng tôi có đăng thông báo lên trang web của mình.

 • Thông tin được Thu thập

  Chúng tôi có thể thu thập bất kỳ hoặc tất cả thông tin qua cả các phương thức tự động như hồ sơ giao tiếp và cookie. Thông tin Cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi phụ thuộc vào loại dịch vụ, hỗ trợ hoặc truy vấn của kinh doanh, và có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ email, ngày cung cấp dịch vụ, loại dịch vụ được cung cấp, lịch sử thanh toán, cách thức thanh toán, số tiền thanh toán, ngày thanh toán, tên miền, thẻ tín dụng hay các thông tin thanh toán khác. Thông tin tài chính sẽ chỉ được chuyển khi dùng để xuất hóa đơn cho các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đã mua. Nếu quý vị mua bằng thẻ tín dụng, thông tin này có thể được chuyển cho nhà cung cấp thẻ tín dụng của quý vị. Tất cả thông tin nhạy cảm được thu thập trên một máy chủ bảo mật và dữ liệu được chuyển. Khi chuyển thông tin cá nhân, một biểu tượng bảo mật sẽ xuất hiện trong trình duyệt của quý vị.

 • Sử dụng Thông tin Thu thập

  Thông tin này được sử dụng để xuất hóa đơn và cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nghiên cứu thông tin này để xác định nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý đều được áp dụng để ngăn truy cập trái phép thông tin này. Biện pháp bảo vệ này có thể yêu cầu quý vị phải cung cấp các hình thức định danh khác nếu quý vị muốn lấy thông tin về chi tiết tài khoản của mình. StableHost có thể gửi email thư sự kiên hàng tháng tới email liên hệ chính trên hồ sơ, nhưng khách hàng có thể chọn không nhận thư này vào bất cứ lúc nào.

 • Tệp Nhật ký

  Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phân tích xu hướng, quản trị trang web và máy chủ của mình, theo dõi truy cập và thu thập thông tin cá nhân tổng hợp để sử dụng. Địa chỉ IP không được liên kết với thông tin có thể xác định cá nhân. Có khả năng thông tin cá nhân về một khách hàng có thể được nêu trong tệp nhật ký do các chức năng thông thường của địa chỉ IP và duyệt Web.

 • Cookie

  Trình duyệt Internet của quý vị có tích hợp tiện ích để lưu trữ các tệp văn bản cỡ nhỏ - “cookie” - nơi giữ thông tin cho phép trang web nhận ra tài khoản của quý vị. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu các tùy chọn và thông tin đăng nhập của quý vị, và để cung cấp tính năng cá nhân hóa. Quý vị có thể từ chối cookie bằng cách thay đổi thiết đặt trình duyệt của mình, nhưng hãy lưu ý rằng việc này sẽ vô hiệu hoá một số tính năng trên trang web của StableHost. Quý vị có thể xem thêm thông tin về cookie tại địa chỉ http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 • Tiết lộ Thông tin

  Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào thu thập được về quý vị từ trang web này cho các bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giữ liên lạc với quý vị và thông báo với quý vị về việc phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Quý vị sẽ có cơ hội chọn không tham gia bất kỳ danh sách gửi thư hay thiết bị tương tự nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp, ẩn danh dựa trên thông tin được thu thập từ người dùng cho đối tác tiềm năng, bên liên kết của chúng tôi và các bên thứ ba có uy tín. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp sẵn có để lựa chọn bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ có đạo đức và áp dụng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư tương tự cho khách hàng của họ và cộng đồng. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các thực hành và chính sách về những công ty này.

 • Hiệu chỉnh/Cập nhật Thông tin Cá nhân

  Nếu thông tin có thể xác định cá nhân của một khách hàng thay đổi, hoặc nếu một khách hàng không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực đưa ra một cách để hiệu chỉnh, cập nhật hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của khách hàng đó trong hồ sơ của mình. Trong hầu hết trường hợp, quý vị có thể làm điều này qua hệ thống xuất hóa đơn của chúng tôi tại địa chỉ https://billing.stablehost.com. Nếu không, vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Hủy Đăng Ký & Sửa đổi

  Theo mặc định, khách hàng sẽ nhận được bất kỳ tin cập nhật hệ thống tự nguyện nào như thư sự kiện, hóa đơn và thư. Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện nhận những tin cập nhật này đều có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Khách hàng không được hủy đăng ký nhận những thông báo hệ thống quan trọng, trong số ít trường hợp đó là thông báo cần thiết.

 • An ninh

  StableHost.com sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật để tránh tổn thất, sử dụng sai, thay đổi hay tiết lộ trái phép thông tin mà chúng tôi kiểm soát. StableHost.com sử dụng các biện pháp an ninh bao gồm và không giới hạn: các quy trình thực tế, điện tử và quản lý để bảo vệ và đảm bảo an ninh cho thông tin mà chúng tôi thu thập. Khi chúng tôi yêu cầu khách hàng hoặc người dùng cung cấp thông tin tài chính (chẳng hạn như số thẻ tín dụng), dữ liệu đó được bảo vệ bằng công nghệ Tầng Khe Bảo mật (“SSL”). StableHost.com tuân thủ tất cả hướng dẫn mà nhà cung cấp thẻ tín dụng đưa ra và tuân thủ đầy đủ quy định của PCI về lưu trữ và truyền dữ liệu thẻ tín dụng.

 • Dữ liệu và Thông tin gửi cho Cá nhân hay Thực thể khác trên Mạng của chúng tôi

  Như đề cập ở trên, StableHost.com thu thập một số dữ liệu và thông tin bảo mật từ khách hàng liên quan tới dịch vụ lưu trữ trang web và đăng ký tên miền của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho dữ liệu đó và thông tin bảo mật được gửi cho chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng và StableHost.com cũng không chứng nhận tuân thủ Nguyên tắc Cảng An toàn của EU liên quan tới dữ liệu hoặc thông tin bảo mật được gửi cho cá nhân hoặc thực thể khác mà StableHost.com có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web và đăng ký tên miền, trừ việc chúng tôi không có thẩm quyền hay khả năng kiểm soát. Cần thực hiện đánh giá độc lập về chính sách quyền riêng tư của riêng cá nhân hoặc thực thể đó và việc tuân thủ Nguyên tắc Cảng An toàn của EU trước khi gửi dữ liệu hoặc thông tin bảo mật cho họ.

 • Tuân thủ Pháp luật và Hành pháp

  Chúng tôi hợp tác với các quan chức của chính phủ và cơ quan hành pháp để thi hành và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ tiết lộ mọi thông tin về Người dùng khi quan chức của chính phủ hoặc cơ quan hành pháp có yêu cầu nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết hoặc thích hợp để đáp lại các yêu sách và thủ tục tố tụng (bao gồm không giới hạn trát của tòa) để bảo vệ tài sản và quyền của quý vị, hoặc tài sản và quyền của bên thứ ba, để bảo vệ an toàn cho cộng đồng hoặc bất kỳ người nào, hoặc để dừng hoạt động mà chúng tôi cho là bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

 • Thay đổi Chính sách này

  Mọi thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được trình bày tại đây và thay thế phiên bản này của Chính sách. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo quý vị được biết về các thay đổi trong Chính sách của chúng tôi. Tuy nhiên, để an toàn, chúng tôi khuyên quý vị nên đọc tài liệu này mỗi khi sử dụng trang web để đảm bảo rằng quý vị vẫn chấp thuận sử dụng trang web.

 • Thi hành và Giải quyết Tranh chấp

  StableHost.com có lập ra các cơ chế nội bộ để đảm bảo chính sách quyền riêng tư của mình luôn được tuân thủ, bao gồm Nguyên tắc Cảng An toàn. StableHost cũng khuyến khích các cá nhân là đối tượng của chính sách quyền riêng tư này hãy nêu lên quan ngại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với StableHost.com theo địa chỉ bên dưới.

  StableHost
  1530 E. Williams Field Road
  Suite #201-20
  Gilbert, AZ 85295

  StableHost sẽ nỗ lực tìm cách giải quyết quan ngại. StableHost cũng đồng ý tham gia vào chương trình giải quyết tranh chấp do Cơ quan về Quyền riêng tư Dữ liệu Châu Âu tổ chức..

 • Liên hệ với Chúng tôi

  Nếu quý vị có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, hoặc nếu quý vị muốn biết chúng tôi đã thu thập những thông tin nào về quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi.contact us.

Last Update: February 2, 2017 at 21:03 hrs PST