Giảm 50% (hóa đơn đầu tiên) trên Web Hosting Starter & Pro. Mã giảm giá: 50OFFYEAR1

Tổng quan về StableHost

Có hàng nghìn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và sau đây là một vài điều khiến chúng tôi khác biệt với phần còn lại.

Đội ngũ của Chúng tôi

Không như một số “thương hiệu lớn” có hàng nghìn nhân viên, StableHost sở hữu đội ngũ chỉ khoảng 15 người, nhưng đặc biệt quan tâm tới trang web và nhu cầu của quý vị. Chúng tôi đối xử với từng khách hàng bằng sự tôn trọng cao nhất, như thể họ là cha, là mẹ của chúng tôi. Với chúng tôi, quý vị không chỉ là một con số, mà còn là một thành viên trong gia đình StableHost.

Bảng điều khiển

Chúng tôi vận hành bảng điều khiển tiêu chuẩn ngành dành cho dịch vụ lưu trữ web và VPS. Có nhiều lý do khác nhau khiến chúng tôi làm vậy, nhưng chính yếu là để khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho các quý vị, khách hàng của chúng tôi, trong việc quản lý trang web của mình và để quý vị không phải tìm hiểu lại về bảng điều khiển khi chuyển sang chúng tôi.

Phần cứng

Quý vị thấy 96GB RAM, Dual E5 CPU và SSD cấp Enterprise nghe thế nào? Vâng, chúng tôi cũng rất thích điều đó. Chúng tôi có trang bị hệ thống SuperMicro đầu bảng theo cấu hình ghép cụm.

Phát triển

Chúng tôi là một công ty tư nhân và luôn không ngừng phát triển kể từ ngày đầu khởi nghiệp từ năm 2009. Chúng tôi không có nợ và đầu tư lại toàn bộ doanh thu vào việc kinh doanh để tiếp tục mang đến những tính năng mới cho khách hàng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ là yếu tố quan trọng nhất khi quý vị chọn một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web. Chúng tôi chỉ thuê những người có đam mê với dịch vụ này. Chúng tôi có niềm tin vững vàng rằng quý vị phải yêu thích công việc mình làm thì mới giỏi được.