Giảm 50% (hóa đơn đầu tiên) trên Web Hosting Starter & Pro. Mã giảm giá: 50OFFYEAR1

Kiểm tra Tốc độ Mạng

Chúng tôi có ba lựa chọn địa điểm khác nhau để quý vị chọn lưu trữ trang web của mình. Tốc độ trang web của quý vị có vai trò trọng yếu theo tiêu chuẩn ngày nay. Quý vị lưu trữ trang web của mình càng xa đối tượng mục tiêu thì tốc độ sẽ càng chậm, có thể dẫn đến mất doanh số và khách truy cập.

Chúng tôi hân hạnh mời quý vị kiểm tra tốc độ của cả ba địa điểm và xác định xem đâu là địa điểm tốt nhất cho cơ sở khách hàng của quý vị.