Loading... Please wait

Giảm 50% (hóa đơn đầu tiên) trên Web Hosting Starter & Pro. Mã giảm giá: 50OFFYEAR1

Lưu trữ Cụm Độ khả dụng Cao

Tận hưởng các lợi ích của mạng lưu trữ cụm, không có giá.

Câu hỏi về lưu trữ cụm? Chúng tôi luôn ở bên cạnh để giúp quý vị!
hãy nói chuyện với một chuyên gia

Thông minh hơn

Công nghệ cụm của chúng tôi theo dõi sức khỏe của tất cả ổ SSD mỗi 60 giây một lần. Mỗi khi quý vị thêm hoặc thay đổi một tệp trên trang web của mình, công nghệ này di chuyển tệp tới máy chủ sẵn có tốt nhất tại thời điểm đó.

Trong trường hợp phát hiện có vấn đề như quá tải hay có lỗi phần cứng, công nghệ này tự động di chuyển quý vị sang ổ khác có hiệu năng sẵn có tốt nhất.

Mạng lưu trữ của chúng tôi có hơn 100 ổ SSD cấp Enterprise, tất cả đều được đồng bộ với nhau. Từng bit của từng tệp đều được lưu trữ và sao chép giữa nhiều ổ.

Chuyển đổi Tự động

Vấn đề với lưu trữ web truyền thống nằm ở chỗ trang web của quý vị được xếp trên một máy chủ máy tính. Mà giống như xe hơi, máy tính sớm muộn cũng sẽ hỏng. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Đôi khi nhà cung cấp có thể phát hiện lỗi và di chuyển khách hàng trước khi sập hoàn toàn, song hầu hết trường hợp lỗi sẽ xảy ra mà không có thông báo.

Tùy vào lỗi mà trang web của quý vị có thể sập trong nhiều ngày khi nhà cung cấp đang khôi phục lại trang web trên một máy chủ khác. Trang web của quý vị có thể xử lý tình huống bị sập như vậy không? Công nghệ cụm của chúng tôi sẽ tự động phát hiện nút bị lỗi và di chuyển trang web của quý vị tới một nút khác trong vòng 60 giây.

Tìm hiểu xem công nghệ lưu trữ web có lợi như thế nào đối với quý vị.


Quý vị còn thắc mắc về cơ chế vận hành của mạng cụm?
hãy nói chuyện với một chuyên gia